Follower's

[1/2/20011][8:39 AM]
I'm offline
haiii

Saturday, October 25, 2008

Konsep ilmu dalam Islam

Menuntut ilmu adalah wajib kepada semua individu muslim. Ini berdasarkan hadis Rasullah (s.a.w)

"Menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap muslim"

Berdasarkan hadis di atas, kewajipan menuntut ilmu bukan sahaja kepada kaum lelaki muslim sahaja, tetapi juga kepada perempuan muslim. Malah tuntutan ini berterusan sejak dari buaian hinggalah ke liang lahad. Kewajipan ini adalah bertambah besar kepada individu yang jahil sedangkan dia berkemampuan dan berpeluang untuk mempelajarinya.

Takrif kedudukan kepentingan ilmu.

Ilmu berasal daripada perkataan arab iatu alam, ya'lam, ilmu bererti mengetahui dan pengetahuan. Dari segi istilah idri'kalma'lum iatu mengetahui sesuatu yang boleh diketahui. Takrif yang lebih kemas ialah mengetahui sesuatu secara tepat atau tentang sesuatu perkara.

Peranan ilmu dalam merealisasikan tugas khalifah.

  • Meninggikan kedudukan seseorang didunia dan akhirat.
  • Membezakan perkara yang hak dengan yang batil.
  • Memastikan ibadah yang dilakukan betul menepati kehendak syarak.
  • Menjadikan seseorang itu lebih takutkan Allah (s.w.t)
  • Allah (s.w.t) inginkan kebaikan bagi ahli ilmu agama.
  • Ilmu menjaga manusia.
Ilmu boleh dibahagikan mengikut sudut-sudut yang tertentu :

Dari segi aspek kewajipan hukum ke atas setiap muskim, ilmu dibahagikan kepada dua:
  • Ilmu Fardhu Ain dan ilmu Fardhu Kifayah.
Ilmu Fardhu Ain.
  • Ilmu yang diwajipkan ke atas setiap individu muslim yang telah akil baligh untuk mempelajari dan mengamalkannya. Ia merangkumi ilmu akidah seperti perkara yang berkaitan dengan keyakinan dan kepercayaan kepada Allah (s.w.t). Ilmu fardhu ain juga perkar yang berkaitan ke arah kesempurnaan solat, puasa dan sebagainya.
Imu Fardhu Kifayah.
  • Ilmu-ilmu yang diperlajari oleh masyarakat secara bersama dan bukannya sebagai kewajipan ke atas individu.Sekirabya tidak seorang pun daripada anggota masyarakat yang berkeahlian di dalam bidang tertentu dan tidak ada orang lain yang mempunyai kemahiran tersebut dengan sendirinya ia akan menjadi Fardhu Ain ke atas setiap ummah.
  • Ilmu Fardhu Kifayah yang diwajibkan itu ialah ilmu yang diperlukan untuk kepentingan kehidupan masyarakat Islam tersebut seperti ilmu perubata, ilmu sains, teknologi dan lain-lain.


Don't forget to comment when you are done reading

0 comments: